Kết quả CDCI 2021 của Cục Hải Quan Quảng Ninh đã được chính thức công bố vào ngày 20.12.2021. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp trong quá trình khảo sát!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành