Khảo sát CDCI 2022 của Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ 5/9-30/9/2022. Với tinh thần liên tục đổi mới, cải cách "Nâng tầm quan hệ hợp tác - Vì sự hải lòng của doanh nghiệp", chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cải thiện chất lượng quản lý, điều hành. Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp trong quá trình khảo sát!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành