HỖ TRỢ

Để được hỗ trợ thêm về nội dung CDCI, phiếu khảo sát, khảo sát trực tuyến, xin vui lòng liên lạc với các số điện thoại hoặc email sau:

Tổ Hỗ trợ CDCI

Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh

Số 296, đường Cái Lân, tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại 1: 0813 386 999 (thông tin chung về khảo sát)

Điện thoại 2: 0916548366 (các vấn đề kỹ thuật và về khảo sát trực tuyến)

Email: cdci.hqqn@gmail.com