Giới thiệu CDCI

Giới thiệu CDCI

Chỉ số Năng lực cạnh tranh và chất lượng quản lý, điều hành cấp cơ sở (CDCI - Customs Department Competitiveness Index)  là một sáng kiến đột phá của Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh được thực hiện liên tục từ năm 2017 cho tới nay.

Mục đích của sáng kiến nhằm tiếp tục các nỗ lực cải cách của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, điều hành; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (DDCI), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ninh.

Với mục tiêu ngày một phục vụ tốt hơn cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, CDCI được thực hiện đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua các Chi cục Hải quan trực thuộc; đây là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả, tin cậy, tiếp cận sâu với những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để xác định rõ những điểm yếu cần khắc phục cũng như những kỳ vọng của doanh nghiệp mà Cục Hải quan cần nỗ lực đạt tới. Từ đó, Cục Hải quan tỉnh nỗ lực tự hoàn thiện nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp của các đơn vị trực thuộc, nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động XNK qua địa bàn với cam kết hiện thực hóa mục tiêu “Cùng cam kết - Cùng hành động - Cùng phát triển”.

CDCI  đánh giá, xếp hạng các chi cục hải quan thuộc Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh thông qua 8 chỉ số thành phần có tính tương thích với DDCI tỉnh Quảng Ninh, bám sát theo các chức năng, nhiệm vụ của các chi cục và phản ánh được các đặc thù về công tác quản trị, điều hành của cơ quan hải quan, bao gồm:

 1. Minh bạch và tiếp cận thông tin
 2. Hiệu quả thực thi quy định pháp luật và thiết chế pháp lý
 3. Chất lượng và hiệu quả dịch vụ (dịch vụ hải quan, dịch vụ công)
 4. Chi phí thời gian thực hiện thủ tục hải quan, TTHC và tuân thủ quy định về hải quan
 5. Đối xử công bằng
 6. Tính năng động và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo và vai trò người đứng đầu.
 7. Hỗ trợ doanh nghiệp
 8. Chi phí không chính thức

Các đơn vị là đối tượng tham gia đánh giá CDCI bao gồm:

 1. Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh
 2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả
 3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô
 4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai
 5. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái
 6. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia

CDCI được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ủy quyền cho Economica Vietnam là đơn vị tư vấn độc lập triển khai thực hiện. Việc ủy quyền cho một đơn vị tư vấn độc lập đánh giá, xếp hạng nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan của kết quả đánh giá.