KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN CDCI {{Tinh_Ten}} {{NamDulieu_Ten}}

Đề nghị ông/bà/quý doanh nghiệp cung cấp số điện thoại và email đúng và có hiệu lực sử dụng để giúp đơn vị điều tra, khảo sát xác thực với người đại diện trả lời.

Các phiếu điều tra sau khi được hoàn thành sẽ được lưu vào hệ thống. Tuy nhiên, chỉ những phiếu được điền đủ thông tin, hợp lệ và có tính xác thực mới được chính thức đưa vào cơ sở dữ liệu và hệ thống tính điểm xếp hạng CDCI.

 

Các DN lựa chọn trả lời các phiếu khảo sát CDCI của Chi cục có làm việc và hiểu biết về Chi cục đó. 
 
 

 

Một doanh nghiệp có thể thực hiện đánh giá, khảo sát với nhiều chi cục. Mỗi phiếu khảo sát trực tuyến sẽ dành cho một chi cục. Trong trường hợp thực hiện đánh giá, khảo sát với nhiều chi cục, doanh nghiệp sẽ thực hiện đánh giá, khảo sát lần lượt với từng chi cục. Sau khi hoàn thành đánh giá với chi cục thứ nhất sẽ chuyển sang chi cục thứ hai và lần lượt như vậy. 
Lưu ý là doanh nghiệp đánh giá phải hiểu biết về chi cục được đánh giá, thể hiện qua việc đã từng thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục hành chính tại chi cục. Đề nghị không lựa chọn những chi cục mà doanh nghiệp chưa từng làm thủ tục hải quan hoặc thủ tục hành chính. Các phiếu đánh giá sẽ được phần mềm khảo sát quét đối chiếu với cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp đã từng làm thủ tục hải quan, TTHC tại từng chi cục để đảm bảo xác thực đáp ứng yêu cầu này đối với các phiếu trả lời.  

 

Để bắt đầu trả lời câu hỏi, click vào mục dưới đây để lựa chọn mẫu phiếu điều tra đối với các lĩnh vực quản lý mà doanh nghiệp/ HTX muốn đánh giá.
 
Chỉ lựa chọn mẫu phiếu (MP) trong đó có những lĩnh vực quản lý mà ông, bà và doanh nghiệp/ HTX của ông bà đã từng thực hiện các giao dịch về dịch vụ công, thủ tục hành chính liên quan, hoặc ông/ bà hoặc doanh nghiệp/ HTX của ông bà có hiểu biết rõ về lĩnh vực quản lý đó, và về công tác quản lý điều hành, quản lý của sở, ngành liên quan tại tỉnh đối với lĩnh vực quản lý đó.
 
Trong trường hợp doanh nghiệp/HTX mong muốn đóng góp thêm với các lĩnh vực quản lý khác nằm trong các mẫu phiếu khác, doanh nghiệp có thể lựa chọn trả lời thêm với mẫu phiếu có lĩnh vực quản lý tiếp theo bằng cách đăng ký một tài khoản mới.
 
Lưu ý một doanh nghiệp/HTX không trả lời cùng một mẫu phiếu hai lần trong một năm DDCI. Trong trường hợp doanh nghiệp/HTX trả lời trùng cùng một mẫu phiếu hai lần, phiếu trùng là phiếu trả lời thứ hai sẽ không được coi là hợp lệ.

 

/ câu hỏi

{{head}}

  • {{r.Linhvuc_VT}}

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN CDCI {{Tinh_Ten}} {{NamDulieu_Ten}}

(*)
{{g.Cautraloi_Ten}}
{{g.STT}}
{{c.Cauhoi_Ten}}
{{formtempm.NoidungTraloi}}

{{lr.Linhvuc_Ten}}

(*)
{{g.Cautraloi_Ten}}
{{g.STT}}
{{c.Cauhoi_Ten}}
{{formtempm.NoidungTraloi}}
Quý vị đã gửi thành công phiếu khảo sát! Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
Quý vị có thể TẢI XUỐNG và lưu phiếu khảo sát đã hoàn thành. Quý vị cũng có thể gửi phiếu khảo sát đã tải xuống cho chúng tôi theo địa chỉ email ghi tại hướng dẫn khảo sát.
Nếu quý vị mong muốn tiếp tục đánh giá tiếp một cơ quan, cơ sở, địa phương khác, đề nghị nhấn vào phím TIẾP TỤC KHẢO SÁT. Lưu ý về điều kiện là để phiếu khảo sát có hiệu lực, doanh nghiệp đã phải từng có tương tác qua việc tìm hiểu hoặc thực hiện thủ tục tại cơ quan, cơ sở, địa phương đó. Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các bước xác thực để đảm bảo nguyên tắc này.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị!